Προγραμμα Σπουδων

IMG_4059-e1448488976377

Για τα διαδικτυακά μαθήματα, ιδιαίτερα ή ομαδικά, καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το ωράριο και το πρόγραμμα συμφωνείται με τον κάθε μαθητή χωριστά.

Οι μαθητές δεν υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν το σύνολο των διαδικτυακών μαθημάτων.

Μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα της προτίμησης τους

Πρόγραμμα από μέσα Ιουνίου 2016 έως την παραμονή των εξετασεων (αρχές Σεπτεμβρίου)

Εξηντάλεπτη διδακτική ώρα

Για τους μαθητές που ολοκλήρωσαν τη   Β΄ Λυκείου (Κατ.1 και  2)
Θετική Κατεύθυνση                                         Θεωρητική Κατεύθυνση

Μαθηματικά   5 ώρες                                                Αρχαία           6 ώρες
Φυσική             3
Χημεία               3                                                           Λατινικά        4
Βιολογία 3                                                                        Ιστορία         3
Νεοελληνική Γλώσσα (έκθεση) 3         Νεοελληνική Γλώσσα  3
Διαγωνίσματα 3                                                  Διαγωνίσματα 3
Σύνολο ωρών/ Εβδομάδα 20                    Σύνολο ωρών/ Εβδομάδα 19

Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου (Κατηγορίες:1 & 2)
Θετική Κατεύθυνση               Θεωρητική Κατεύθυνση

Μαθηματικά 8                                          Αρχαία 8
Φυσική 5                                                  Λογοτεχνία 4 ώρες
Χημεία 5                                                   Λατινικά 4
Βιολογία 4                                                Ιστορία 4
Νεοελληνική γλώσσα 4         Νεοελληνική Γλώσσα 4
Διαγωνίσματα 3                       Διαγωνίσματα 3
Σύνολο ωρών 29       Σύνολο ωρών/ Εβδομάδα 27

Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου (Κατηγορίες: 3, 4 & 5)

εντατικό τμήμα
Νεοελληνική γλώσσα  (έκθεση)        9 ώρες
Διαγωνίσματα                                         6 ώρες
Σύνολο                                                       15 ώρες               (η εβδομαδιαία μελέτη πραγματοποιείται εντός του φροντιστηρίου, εκτός των ωρών διδασκαλίας. Ο  μαθητής υποχρεούται να γράψει δύο τρίωρα διαγωνίσματα κάθε εβδομάδα, εντός του φροντιστηρίου, και απαλλάσσεται από την κατ’ οίκον συγγραφή των εκθέσεων)

Τακτικό τμήμα
Νεοελληνική γλώσσα  (έκθεση) 6 ώρες
Διαγωνίσματα                                   6 ώρες
Σύνολο                                                12 ώρες               (η εβδομαδιαία μελέτη πραγματοποιείται εντός του φροντιστηρίου, εκτός των ωρών διδασκαλίας. Ο  μαθητής υποχρεούται να γράψει δύο τρίωρα διαγωνίσματα κάθε εβδομάδα, εντός του φροντιστηρίου, και απαλλάσσεται από την κατ’ οίκον   συγγραφή των εκθέσεων)

Γονείς και μαθητές λαμβάνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail) κάθε εβδομάδα την επίδοση των μαθητών στις εκθέσεις